Vergoeding

Therapeutische Elastische Kousen

Therapeutische Elastische Kousen worden vergoed door uw zorgverzekeraar, vanuit de basis verzekering. De regels is bij de meeste 2 paar/stuks per 12 maanden en een dag.

Mary Springer kan met de meeste zorgverzekeraars de aanvraag voor vergoeding en financiële afwikkeling rechtstreeks regelen.

Hiervoor heeft u een recept of machtigingsaanvraag van de behandelend arts nodig waarop een duidelijke medische indicatie staat vermeld. Mary Springer biedt de gebruiker vanwege de contracten met alle zorgverzekeraars continuïteit bij een eventuele verandering van zorgverzekeraar.

Ook de aanvraag van steve en /of handy legg kunnen wij voor u verzorgen.

Mamma Care

De prothesen en deelprothesen worden vergoed vanuit de basis verzekering. Dit houdt voor u als verzekerde in dat wij wanneer de declaratie hebben ingediend u een rekening van uw eigen risico deel kan ontvangen. De vergoeding kan wel per verzekering verschillend zijn, wel is gelijk gebleven dat u per 24 maanden in aanmerking kan komen voor een nieuwe prothese. Voor de vergoeding van een  zwemprothese kunt u de polis voorwaarden nalezen.

Voor al uw vragen hierover staan wij u graag te woord.

Orthopedie

Bracen en bandages

Helaas worden deze niet meer vergoed vanuit de basis verzekering.

Sommige zorgverzekeraars willen vanuit een aanvullend pakket , op verwijzing van een orthopeed nog wel eens een klein bedrag tegemoet komen.(raadpleeg hiervoor uw eigen polis voorwaarden)

Verbandkousen

Uw specialist bepaalt hoe lang u de kousen voor uw knie of heup operatie dragen moet.

Deze periode is meestal kortdurend en komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Wij hebben met de voorschrijver hierover speciale voorschriften en prijzen afgesproken.